Kosten ISO 9001 certificering - Kwaliteitscentrum

Wat betekent ISO 9001 certificering voor uw organisatie?

ISO 9001 certificering invoeren vraagt van uw organisatie (ZZP, eenmansbedrijf MKB of grote onderneming) zelden meer regels dan die u als manager of managementteam van de organisatie zelf heeft gesteld.
ISO 9001 certificering vraagt van u als manager / management dat u aangeeft wat u met uw organisatie van plan bent, of u wilt groeien of stabiel wilt blijven. De ISO 9001 certificering norm geeft u vervolgens de hulpmiddelen om dat doel te bereiken. 
Het KWALITEITSCENTRUM (KWC) zorgt er voor dat we dit doel voor uw onderneming en de hulpmiddelen samen met u vastleggen en uitwerken volgens de regels van ISO 9001. Door deze aanpak krijgt u een kwaliteitsmanagement systeem zonder overbodige regels en heeft u vervolgens minder tijd nodig dan tot nu toe om uw organisatie te helpen haar doel te bereiken.

Kosten ISO 9001 certificering

Kosten ISO 9001 certificeren

Kosten ISO 9001 certificeren

De invoeringskosten voor het invoeren en certificeren van de ISO 9001 normeisen zijn afhankelijk van het aantal processen en procedures in uw onderneming. Dit geldt voor de advieskosten en voor het eigenlijke certificeren door het certificatie-instituut.
Deze kosten voor het ISO 9001 kwaliteitssysteem invoeringstraject voor uw organisatie beginnen bij
circa € 2.100,00 euro aan financiële uitgaven voor het opzetten van het kwaliteitsmanagementsysteem. De tijdsbesteding voor uw organisatie blijft zeer beperkt. 
De kosten voor het certificeren van het kwaliteitsmanagementsysteem door het externe certificatie-instituut beginnen bij ca. 2200,= euro en zijn afhankelijk van de certificerende instelling en van de complexiteit van uw bedrijf.

Voordelen / opbrengsten NEN-EN-ISO-9001:2015 certificering

De voordelen en opbrengsten van certificering voor uw onderneming volgens de NEN-EN-ISO-9001:2015 norm zijn kostenbesparing en meer winst. Dit wordt bereikt door meer efficiency en meer structuur in de organisatie. 
Certificering volgens de eisen van de NEN-EN-ISO-9001:2015 certificatie-standaard zorgen ook voor tevreden klanten en met die klanttevredenheid is het eenvoudiger een gewenste stabiliteit of winstgroei voor uw onderneming te bereiken door vermindering van de benodigde verkoopkosten.
Het ISO 9001 certificaat (of certificaten) invoeren, klanttevredenheid verbeteren, ISO 9001 certificatie en ISO 9001 hercertificatie of een update van ISO 9001 certificering, leveren kostenvermindering op en meer winst.

ISO 9001 kwaliteitsmanagement snel en praktisch

Onze ISO 9001 kwaliteitsmanagement adviseurs en consultants zetten het gehele ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem volgens de ISO 9001 kwaliteitsmanagement norm voor u op, snel praktisch en eenvoudig (Less is More).
Wij stellen het ISO 9001 kwaliteitsmanagement handboek op volgens de actuele NEN-EN ISO-9001:2015 norm en leggen de processen, procedures en documenten vast volgens de actuele norm-eisen.
Het op deze wijze beschrijven van processen en procedures en het invoeren van een ISO 9001 gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem levert u een zeer praktisch kwaliteitsmanagementsysteem op tegen lage kosten en met flexibele procedures.

Interne audit

De interne audit is een check naar verbetermogelijkheden binnen de organisatie. De interne audit is onderdeel van ons ISO 9001 invoeringstraject en wordt uitgevoerd door onze auditor / adviseur als onderdeel van de opzet van het kwaliteitsmanagementsysteem.
Wij voeren deze interne audit uit na de implementatie van het ISO 9001 kwaliteitssysteem, en vóór de externe certificatie audit door een certificatie-instelling.

Certificaat behalen

Certificering – het behalen van een certificaat of certificaten – is het proces waarbij een gekwalificeerde externe onafhankelijk partij, een Certificatie Instelling (CI), onderzoekt of uw organisatie, dienst of product voldoet aan de eisen en criteria voor het ISO certificaat. 

De certificatie-auditor toetst in twee fasen de implmentatie van de ISO-norm in uw onderneming.
Na evaluatie van zijn bevindingen met de directie van het bedrijf legt hij deze resultaten vast in het auditrapport. 
De certificering-commissie van de certificerende instantie evalueert het auditrapport en geeft, na goedkeuring van de conclusie van de auditor, het certificaat af ter bevestiging dat uw organisatie voldoet aan de certificatie-norm.
Met deze schriftelijke verklaring bevestigt u aan aan uw klanten dat u aan de certificeringeisen voldoet.

Na het behalen van het ISO 9001 certificaat vindt ieder jaar een her-certificering plaats waarbij het certificatie instituut verifieert of u nog voldoet aan de ISO 9001 certificaat norm.
Bekende ISO 9001 certificering instellingen zijn: DNV Dekra Lloyd's Bureau Veritas KIWA en TüV.

Accreditatie certificering-instelling

Accreditatie is de procedure waarbij de Raad van Accreditatie (RvA) een certificering-instelling een certificaat of geschreven garantie geeft dat de certificering-instelling voldoet aan vastgestelde eisen. Een geaccrediteerde certificering-instelling is dus geaccrediteerd of "gecertificeerd".
Zie voor alle accreditaties van ISO 9001 certificering-instellingen >> rva.nl/geaccrediteerde-organisaties/alle-geaccrediteerden.

Norm NEN-EN-ISO 9001 certificering kosten

Kosten uitgaven voordelen ISO 9001 certificering

Investering in kosten ISO 9001 certificering

De investering in de ISO 9001 invoeringskosten bestaan uit kosten in geld en kosten in tijd.

Deze investeringen in het ISO 9001 gecertificeerd kwaliteitssysteem zijn een betere organisatiestructuur, hogere klanttevredenheid en meer grip op en continue verbetering van, uw organisatie. Deze managementsysteem investering levert lagere verkoopkosten op uw balans door hogere klanttevredenheid en minder herstelkosten voor zaken die u voorheen niet had voorzien.

Uitgaven invoeringskosten

De uitgaven voor de invoeringskosten voor ISO certificering betreffen het opzetten van het kwaliteitsmanagementsysteem volgens de ISO 9001:2015 norm. Deze invoeringskosten beginnen bij € 1900,= euro.
De uitgaven voor de ISO 9001 certificering zorgen voor lagere onverwachte uitgaven / kosten, een meer efficiënte organisatie en hogere financiële resultaten.
Voor prijsindicatie invoeringskosten iSO 9001 certificering zie >> Prijsindicatie kosten ISO 9001 invoeren.

Certificatiekosten en tijdsbesteding 

Bij het totale financiële kostenplaatje horen ook de uitgaven voor de certificatiekosten en certificaatkosten. 
Deze ISO certificatiekosten zijn de kosten die u moet uitgeven voor het certificeringsonderzoek. Deze externe ISO 9001 certificatie-audit duurt meestal 2 dagen. Fase 1, het documentatieonderzoek kost 1 dag en de 2e fase, het implementatieonderzoek, kost ook nog een dag.
Het budget voor de kosten voor de ISO 9001 managementsysteem certificatie-audits (de certificatiekosten, de kosten voor hercertificatie en de certificaatkosten) bedragen circa € 1.400,00 euro per jaar. 
De offerte voor de certificatiekosten houdt altijd een contract in voor 3 jaar.
(Genoemde prijzen zijn exclusief BTW en reiskosten)

Offerte advieskosten ISO 9001 certificering en informatie

Wij informeren u graag verder over de advieskosten van ISO 9001 certificering voor uw organisatie, de waarde van het certificaat en alle verdere kosten en activiteiten. 
Meer informatie en/of een offerte met prijsopgave voor de kosten van ISO 9001, 14001, 27001 27002 en/of 45001 certificering in uw organisatie invoeren vraagt u hieronder aan: