Kosten ISO 9001 certificering - Kwaliteitscentrum

Kosten ISO 9001 certificering

Kosten ISO 9001 14001 27001 certificering

Kosten en voordelen van ISO 9001 certificering


De invoeringskosten voor de ISO 9001 kwaliteitsmanagement certificering normeisen zijn afhankelijk van het aantal processen en procedures in uw onderneming.
Deze kosten voor het ISO 9001 kwaliteitssysteem invoeringstraject voor uw organisatie beginnen bij
circa € 2.100,00 euro aan financiële uitgaven voor het opzetten van het kwaliteitsmanagementsysteem. De tijdsbesteding voor uw organisatie blijft zeer beperkt. 
De kosten voor de ISO 9001 certificatie audit van het managementsysteem beginnen bij ca. 2200,= euro en zijn afhankelijk van de certificatie-instelling en van de complexiteit van uw bedrijf.

Voordelen / opbrengsten NEN-EN-ISO-9001:2015 certificering

De voordelen voor uw onderneming van een volgens de NEN-EN-ISO-9001:2015 norm gecertificeerd kwaliteitssysteem zijn kostenbesparing en meer winst. Dit wordt bereikt door meer efficiency en meer structuur in de organisatie. 
De eisen van de NEN-EN-ISO-9001:2015 certificatie-standaard zorgen ook voor tevreden klanten en met die klanttevredenheid is het eenvoudiger een gewenste stabiliteit of winstgroei voor uw onderneming te bereiken door vermindering van de benodigde verkoopkosten.
ISO 9001 certificering invoeren, ISO 9001 certificatie en ISO 9001 hercertificatie of een update van ISO 9001 certificering leveren kostenvermindering  en meer winst op.

Meer informatie kosten ISO 9001 certificering

NEN-EN-ISO-9001:2015 certificering kwaliteitsmanagementsysteem

Onze ISO 9001 kwaliteitssysteem adviseurs en consultants zetten het gehele ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem volgens de NEN-EN ISO 9001:2015 certificering norm voor u op, snel praktisch en eenvoudig (Less is More).
Wij stellen het ISO 9001 kwaliteitsmanagement handboek op volgens de actuele NEN-EN ISO-9001:2015 norm en leggen de processen, procedures en documenten vast volgens de actuele norm-eisen.
Het op deze wijze invoeren van een ISO 9001 gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem levert u een zeer praktisch werkbaar kwaliteitsmanagementsysteem op tegen lage kosten en met flexibele procedures.

Interne audit organisatie - ISO 9001 certificering

Naast het opzetten van het ISO 9001 kwaliteitssysteem omvat onze offerte, voor de invoering van de NEN-EN ISO 9001:2015 certificering norm, ook nog de interne ISO 9001 kwaliteitsmanagement audit.
Wij voeren deze interne audit uit na de implementatie van het ISO 9001 kwaliteitssysteem, en vóór de ISO 9001 certificatie audit door een geaccrediteerd ISO 9001 managementsysteem certificatie-instituut (kwalificatie van een ISO 9001 certificering instelling heet ook wel "accreditatie").
Na deze interne audit is uw organisatie gereed voor ISO-9001-certificatie door een geaccrediteerd ISO-9001-certificatie-instituut.

Vraag hier meteen meer info of een gesprek over voor- en nadelen ISO certificering >>

INFO AANVRAAG

ISO 9001 kwaliteitssysteem certificering

ISO 9001 kwaliteitsmanagement certificering, ISO 9001 her-certificering en certificaat verlening voor de NEN-EN ISO 9001:2015 norm wordt uitgevoerd door geaccrediteerde (gecertificeerde) ISO 9001 certificering instellingen. Inderdaad, ook ISO 9001 certificering instellingen worden gecertificeerd. De accreditatie van de ISO certificering-instellingen voor de specifieke ISO normen, BRL's en andere richtlijnen worden vastgesteld en gepubliceerd door de Raad van Accreditatie. Zie voor alle accreditaties van ISO 9001 certificering instellingen >> www.rva.nl/geaccrediteerde-organisaties/alle-geaccrediteerden.
De ISO 9001 certificering-auditor van een certificering-instelling voert de ISO 9001 certificering-audit uit in twee fasen.De eerste fase van de ISO 9001 certificering-audit (het ISO 9001 certificeringsonderzoek) is de toetsing van de documenten en verplichte registraties. De tweede fase van de ISO 9001 certificering-audit is het onderzoek naar de implementatie van de regels van de NEN-EN ISO 9001:2015 certificering-norm in het kvwaliteitssysteem van de organisatie.
Het ISO 9001 certificering-traject eindigt met het certificeringbesluit door de certificeringscommissie van de voor NEN-EN ISO 9001:2015 norm geaccrediteerde ISO certificeerder. Deze ISO 9001 certificeringscommissie accepteert meestal een positief rapport van de ISO 9001 certificering-auditor en verleent uw organisatie dan het ISO 9001 certificaat.
Na de ISO 9001 certificering vindt ieder jaar een her-certificering plaats waarbij de certificering instelling verifieert of u nog aan de ISO 9001 certificering-norm oldoet.
Bekende ISO 9001 certificering instellingen zijn: DNV Dekra Lloyd's Bureau Veritas KIWA en TüV.

Norm NEN-EN-ISO 9001 certificering kosten

Kosten uitgaven voordelen ISO 9001 certificering

Invoeringskosten ISO 9001 norm

De ISO 9001 invoeringskosten voor de ISO 9001 norm bestaan uit kosten in geld en kosten in tijd.

De voordelen en winsten van een ISO 9001 gecertificeerd kwaliteitssysteem zijn een betere organisatiestructuur, hogere klanttevredenheid en meer grip op, en continue verbetering van, uw organisatie. Deze managementsysteem investering levert lagere verkoopkosten op uw balans door hogere klanttevredenheid en minder herstelkosten voor zaken die u voorheen niet had voorzien.

De ISO certificering invoeringskosten voor uw organisatie

Deze invoeringskosten voor ISO certificering betreffen het opzetten van het kwaliteitsmanagementsysteem volgens de ISO 9001:2015 norm. Deze invoeringskosten beginnen bij € 1900,= euro.
De uitgaven voor de ISO 9001 certificering zorgen voor lagere onverwachte uitgaven / kosten, een meer efficiënte organisatie en hogere financiële resultaten.
Voor prijsindicatie kosten iSO certificering zie >> Prijsindicatie kosten ISO 9001 invoeren.

Certificatiekosten en tijdsbesteding geaccrediteerde ISO 9001 certificering 

Bij het totale financiële kostenplaatje horen ook de uitgaven voor de ISO certificatie en de certificaatkosten. 
Deze ISO certificatiekosten zijn de kosten die u moet uitgeven voor het certificeringsonderzoek. Deze ISO 9001 certificatie-audit duurt meestal 2 dagen. Fase 1, het documentatieonderzoek kost 1 dag en de 2e fase, het implementatieonderzoek, kost ook nog een dag.
Het budget voor de kosten voor de ISO 9001 managementsysteem certificatie-audits (de certificatiekosten, de her-certificatiekosten en de certificaatkosten) volgens de ISO 9001:2015 norm voor kwaliteitsmanagement bedragen circa € 1.400,00 euro per jaar. 
De offerte voor de certificatiekosten houdt altijd een contract in voor 3 jaar.
(Genoemde prijzen zijn exclusief BTW en reiskosten)

Offerte advieskosten ISO 9001 certificering en informatie

Wij informeren u graag verder over de advieskosten van ISO 9001 certificering voor uw organisatie, de waarde van het certificaat en alle verdere kosten en activiteiten. 
Meer informatie en/of een offerte met prijsopgave voor de kosten van ISO 9001, 14001, 27001 en/of 45001 certificering in uw organisatie invoeren vraagt u hieronder aan: